C.I.O.S. Grupa vodeća je grupacija u regiji a u Hrvatskoj najveća grupa u sektoru gospodarenja otpadom. Djeluje u Hrvatskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini. Osnovana 1991., Grupa je regionalni tržišni lider u sakupljanju i obradi različitih otpadnih materijala. Na 60 lokacija u regiji i sa više od 1.300 zaposlenih, C.I.O.S. Grupa godišnje sakuplja i obrađuje oko 770.000 tona otpada.

C.I.O.S. d.o.o. je upravljačka kompanija članica C.I.O.S. grupe. Vlasnici C.I.O.S. grupe investirali su značajna sredstva u izgradnju jedinstvene mreže reciklažnih centara, razvoj i zapošljavanje kvalitetnog kadra, te u instalaciju najnaprednije opreme za obradu otpada i gospodarenje otpadom, da bi povećali efikasnost oporabe otpada i proizveli veću količinu sekundarnih sirovina.

C.I.O.S. d.o.o. u privatnom je vlasništvu hrvatskog društva C.I.O.M. d.o.o.

Sjedište C.I.O.S.-a je u Zagrebu, Josipa Lončara 15.

 

Informacije o C.I.O.S. Grupi: VIŠE