C.I.O.S. d.o.o.

HR-10090 Zagreb

Josipa Lončara 15

Tel.: +385 (0) 1 3442 999 (od 7 do 17 sati svaki radni dan) 

Fax: +385 (0) 1 3442 998

Besplatni telefon 0800 0204: za prijavu besplatnog odvoza otpadnih vozila i velikih kućanskih uređaja

Email: info@cios.hr